Nee, de factuurdatum is bepalend voor het tijdvak van de afdracht. Het is niet relevant of en wanneer de factuur is voldaan.

Tenzij jouw omzet voor meer dan 90% is gegenereerd door verkoop aan particulieren. De datum van betaling is dan bepalend voor het tijdvak van afdracht.