Eenmanszaak
Jaarlijks doe je aangifte voor de inkomstenbelasting (IB). Daarbij geef je op hoeveel winst je hebt behaald: omzet -/- kosten = winst. Het bedrag aan ‘salaris’ dat je jezelf maandelijks toekent is voor de Belastingdienst geen kostenpost en blijft dus volledig buiten beschouwing. Over de winst betaal je belasting.

B.V. en VOF
Voor deze rechtsvormen wordt jaarlijks aangifte Vennootschapsbelasting gedaan. Dat noemt men winstbelasting.