Begeleiding voor ZZP’ers en starters

Een onderneming starten is voor veel mensen makkelijker gezegd dan gedaan. Als starter word je geconfronteerd met een wirwar aan regels, taken en uiteraard de belastingdienst.

Wij kunnen je op dat gebied goed adviseren en begeleiden. Daarbij kun je denken aan;

  • het opzetten van de administratie en boekhouding
  • belastingaangifte
  • uitleg over de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en de kleine ondernemersregeling
  • pro-actieve bijsturing waar nodig

Speciaal voor ZZP’ers

ZZP of géén ZZP, that’s the question.
ZZP wordt vaak aangeduid als een aparte ondernemersvorm, maar dat is niet correct. Wanneer je je bij de Kamer van Koophandel inschrijft, zijn er grofweg 2 smaken; een Eenmanszaak of een Besloten Vennootschap (B.V.). Met of zonder personeel. In onze visie staat ZZP voor iedereen die weloverwogen de stap heeft gemaakt naar het vrije ondernemerschap, al dan niet uit vrije wil. De overheid is al jaren bezig om een eenduidig beleid te bepalen met bijbehorende fiscale behandeling voor de Zelfstandige Zonder Personeel; één of toch meerdere opdrachtgevers, standaardovereenkomsten, gezagsverhouding, urencriterium. Het zijn termen die je vast eens hebt gehoord. Is het voor jou helemaal duidelijk? Dan ben je al goed op weg! Heb je nog vragen en wil je duidelijkheid dan kunnen wij jou wegwijs maken en informeren over de meest actuele regelgeving.

Wat houd ik als ZZP’er over?

Iedereen in Nederland moet vroeg of laat belasting betalen. Indien je voor de Belastingdienst een ondernemer bent, zul je over de winst belasting  moeten betalen. Maar hoeveel en wanneer je dat moet betalen is niet voor iedereen duidelijk. Heb je een eenmanszaak, dan is de verschuldigde belasting het gevolg van de ingediende aangifte Inkomstenbelasting (IB). Je betaalt tussentijds geen belasting, een groot verschil met loondienst. Want de werkgever houdt maandelijks de loonheffingen in op het bruto salaris en draagt die af aan de Belastingdienst.

Een veel voorkomend misverstand is dat een ZZP’er met een eenmanszaak ‘salaris’ ontvangt. Welnu, dat klopt niet. Zo werkt het: de som van omzet, minus de kosten die je van de Belastingdienst mag aftrekken, is winst. Het ‘salaris’ dat jij jezelf maandelijks toekent is voor de Belastingdienst geen kostenpost en blijft dus volledig buiten beschouwing. Over de winst van de onderneming betaal je belasting, waarbij als vuistregel geldt dat over de eerste € 20.000 winst er niet of nauwelijks belastingheffing zal zijn. Hoeveel belasting je betaalt is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Om je een idee te geven hebben wij een schema voor je gemaakt:

Brutowinst € 10.000 25.000 50.000 75.000
Zelfstandigenaftrek (2014) 7.280 7.280 7.280 7.280
Startersaftrek (2014) 2.123 2.123 2.123 2.123
MKB winstvrijstelling 14% (2014) 84 2.184 5.684 9.184
Belastbaar inkomen: 513 13.413 34.913 56.413
Inkomstenbel. (voor heffingkort.) 185 4.829 13.485 22.515
Algemene heffingskorting (2014) 2.001 2.001 1.500 1.363
Arbeidskorting 189 1.723 1.333 550
Inkomstenbel. (na heffingkort.)
0
1.105
10.652
20.602
Netto inkomen/ winst 10.000 23.895 39.348 54.398