FAQ2018-02-03T12:20:53+00:00
Mijn bedrijf start in juli. Wordt het urencriterium (1225 werkbare uren per jaar) dan lager?2018-03-07T10:00:22+00:00

Hoef ik dan maar de helft van het aantal werkbare uren 612 in plaats van 1225) te kunnen aantonen? Nee, je mag NIET de 1225 uren herrekenen naar de periode dat je ondernemer bent.

Als ondernemer moet ik gezond en fit zijn. Mag ik het abonnement van de sportschool als zakelijke kosten opvoeren?2018-03-07T09:53:20+00:00

Nee, tenzij je personeel in dienst hebt. Er zijn bepaalde regelingen die het toestaan om werknemers (gedeeltelijk) op de kosten van de zaak te laten sporten.

Wanneer ben ik ondernemer voor de Belastingdienst?2018-03-07T09:49:51+00:00

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we je door naar deze pagina van de Belastingdienst.

Ik ben kapper maar ook loodgieter. Moet ik dan 2 eenmanszaken hebben?2018-03-07T09:46:33+00:00

Je mag niet meerdere eenmanszaken op je naam hebben. Wel kun je verschillende activiteiten uitvoeren. Die specifieke activiteiten laat je door de Kamer van Koophandel toevoegen aan je inschrijving. Een nevenvestiging openen is een andere optie.

Ik werk vanuit huis. Kan ik gas, licht en water voor een deel als zakelijke kosten opvoeren?2018-03-07T09:41:05+00:00

Aan het houden van kantoor aan huis zijn specifieke regels verbonden. Vuistregel is: de ruimte moet zelfstandig kunnen worden verhuurd. Zo niet, dan kun je de genoemde kosten in het geheel niet opvoeren als zakelijke kosten.

Wel of geen auto op de zaak?2018-03-07T09:36:45+00:00

Je ontkomt bijna niet aan de fiscale bijtelling indien je in een auto van de zaak rijdt. Dat kan aardig in de papieren lopen. Als alternatief kun je een auto van tenminste 15 oud zakelijk rijden. De bijtelling geldt dan over de dagwaarde en niet over de nieuwwaarde. Geen auto op de balans betekent geen autokosten. Dus parkeerkosten, brandstofkosten, verzekeringskosten en wegenbelasting mag je in dat geval niet opvoeren.

Mag ik bonnen voor contante betalingen in de administratie opnemen?2018-03-07T09:33:59+00:00

Bonnen die contant zijn betaald moeten op naam van jouw bedrijf zijn gesteld. Je moet aantonen dat jij de betaling hebt gedaan. Dat geldt ook voor de BTW-aftrek.

Hoe wordt mijn administratie gecontroleerd?2018-02-03T13:05:29+00:00

In beginsel controleert en beoordeelt de Belastingdienst achteraf, dus nadat de aangifte is gedaan. Mocht nadere informatie nodig zijn, dan zal de Belastingdienst daarom verzoeken. Daarnaast kan iedere ondernemer op elk moment worden gecontroleerd. Het is dus zaak om altijd een sluitende administratie te voeren.

Mag ik de BTW afdragen pas nadat de klant mij heeft betaald?2018-02-03T12:58:25+00:00

Nee, de factuurdatum is bepalend voor het tijdvak van de afdracht. Het is niet relevant of en wanneer de factuur is voldaan.

Tenzij jouw omzet voor meer dan 90% is gegenereerd door verkoop aan particulieren. De datum van betaling is dan bepalend voor het tijdvak van afdracht.

Moet ik apart aangifte doen voor de verdiensten van mijn bedrijf?2018-02-03T12:51:42+00:00

Eenmanszaak
Jaarlijks doe je aangifte voor de inkomstenbelasting (IB). Daarbij geef je op hoeveel winst je hebt behaald: omzet -/- kosten = winst. Het bedrag aan ‘salaris’ dat je jezelf maandelijks toekent is voor de Belastingdienst geen kostenpost en blijft dus volledig buiten beschouwing. Over de winst betaal je belasting.

B.V. en VOF
Voor deze rechtsvormen wordt jaarlijks aangifte Vennootschapsbelasting gedaan. Dat noemt men winstbelasting.

Mijn diensten zijn (gedeeltelijk) vrij van BTW. Mag ik door mij betaalde BTW wel terugvorderen?2018-02-03T12:40:20+00:00

Dat mag, mits naar evenredigheid.

Voorbeeld: gemiddeld 50% van je omzet is vrij van BTW. Je mag dan over 50% van je gemaakte kosten BTW terugvorderen.

Moet ik als eenmanszaak / ZZP’er jaarstukken opmaken?2018-02-03T12:29:54+00:00

Er is voor de eenmanszaak, in tegenstelling tot de besloten vennootschap (B.V.), geen verplichting om jaarstukken op te maken.

Soms zijn jaarstukken wel noodzakelijk, bijvoorbeeld bij een hypotheekaanvraag.

Ga naar de bovenkant