In beginsel controleert en beoordeelt de Belastingdienst achteraf, dus nadat de aangifte is gedaan. Mocht nadere informatie nodig zijn, dan zal de Belastingdienst daarom verzoeken. Daarnaast kan iedere ondernemer op elk moment worden gecontroleerd. Het is dus zaak om altijd een sluitende administratie te voeren.