Aan het houden van kantoor aan huis zijn specifieke regels verbonden. Vuistregel is: de ruimte moet zelfstandig kunnen worden verhuurd. Zo niet, dan kun je de genoemde kosten in het geheel niet opvoeren als zakelijke kosten.