Nee, tenzij je personeel in dienst hebt. Er zijn bepaalde regelingen die het toestaan om werknemers (gedeeltelijk) op de kosten van de zaak te laten sporten.